Україна активна: загоєння минулого

Діалог "Загоєння минулого"

Програма діалогів "Загоєння минулого" в Україні

Діалог "Загоєння минулого"

Незагоєна історія має властивість повторюватись...

Програма діалогів “Загоєння минулого” розпочалась у 2011 році, стала наслідком осмислення результатів виїзної програми зі збору життєвих історій в громадах України, яка тривала протягом літа 2010 року.

Основна мета програми діалогів “Загоєння минулого” полягає у створенні простору для обговорення власного розуміння та сприйняття історії на рівні родини, громади, країни, а також у більш широкому контексті. Під час діалогу учасники заохочуються ділитись власними почуттями, особистими історіями та випадками життя.

Під діалогом ми розуміємо процес і метод спілкування з метою побудови взаємодії між людьми, які діляться своїм досвідом, ідеями та інформацією щодо обраної теми. Результатом діалогу є набуття нового, ширшого розуміння ситуації завдяки спілкуванню людей з різними точками зору.

Діалог “Загоєння минулого” є 4-денним семінаром, в якому беруть участь до 20 учасників, які представляють розмаїття думок представлених у різних громадах України. Протягом 4 днів учасники знайомляться з принципами ведення діалогу, поринають у розуміння історичного контексту, визначають соціальні та політичні маркери, які вплинули на їхні родини, громади, країну(и).

Розумінню історичного контексту допомагають короткі лекції-обговорення за участи експертів в області історії, журналістики, конфліктології, психології тощо. діалог зазвичай фасилітується 2 підготованими ведучими і включає в себе теоретичні та практичні частини.

В основі діалогу лежать такі принципи:

  • поваги до права кожної людини на власне бачення світу;
  • досягнення порозуміння без пошуку винних: ЩО правильно, а не ХТО правий;
  • пізнання минулого через життєві історії інших людей;
  • розуміння, що побудова майбутнього заснована на засадах відповідальності за минуле.

Діалог “Загоєння минулого” розраховано на широку авдиторію, зокрема така форма обговорення може бути цікавою громадським активістам, дослідникам, історикам, журналістам, психологам, вчителям та студентам, ентузіастам в суміжних областях тощо.

Протягом 2011-2013 року в межах програми “Україна активна: загоєння минулого” відбулось 9 діалогів в різних частинах України, зокрема на Львівщині, в Криму, на Харківщині, під Черніговом, на острові Хортиця, а також на Закарпатті за участі представників різних громад України, а також гостей з Молдови, Румунії, Алжиру, Азербайджану. Два з цих діалогів були тематичними, так у Львові учасники до обговорення було запропоновано тему “9-те травня. Точки дотику”, а у Чернігові - “Наша спадщина та її сучасне значення: пам'ятники, назви вулиць”. В середньому 2/3 учасників представляли місцеві громади, тоді як 1/3 учасників приїжджали з інших частин країни.

Методика діалогу “Загоєння минулого” побудована фасилітаторами МГО “Основи свободи” Діаною Дамшею та Оленою Кашкарьовою на основі методик, які використовують у своїй практиці фасилітатори Міжнародних ініціатив змін, розширена досвідом та описана у методичному посібнику Олегом Овчаренком, фасилітатором діалогів “Загоєння минулого”.

Будьмо готові поважати унікальність кожного, визнаючи право на пам’ять, власне сприйняття історії, дозволяти собі сумніватися і вірити, розуміти і прощати, аби наше минуле, тепер чи колись пізніше, могло з миром відпустити кожного з нас для взаємного розвитку, радості та любові.